წლიური გამომუშავება: 30000 ტონა

ფერი: ფერადი ბარათი ხელმისაწვდომია 800 ფერით, ასევე მისაღებია მცირე რაოდენობით შეკვეთები.